SM 4.0 - Система за дистанционно управление
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА
BCF СТАЦИОНАРНИ ВЪЗДУШНИ ОXЛАДИТЕЛИ
SUPERMASTER SM 4.0Най-модерният контролер на охладителите на пазара
Той може да контролира до 31 броя Master BCF 231
Лесен за използване централизиран контролен панел
Всички функции на охладителят могат да се настройват през облака на лаптоп или смартфон
Много полезно, когато охладителите са трудно достъпни или трябва да контролирате повече от 1 охладител

Основни характеристикиСтартов панел SM 4,0: защитен с парола и на 2 езика - английски и италиански


Възможно е да се свържат до 31 охладителя в една система.
Приложението позволява да се направят настройките за всеки охладител поотделно или за групи охладители.
Всеки охладител може да има статус: изключен, в готовност, работи и неизправност.
Охладителите, които са инсталирани и активни, се оградени с бяла рамка.
Те могат да бъдат групирани в по-малки зони със същите настройки, което позволява по лесно управление
Всяка зона е обозначена с различен цвят - лесно се вижда към коя зона принадлежи даден охладител.


Възможно е да се настроят и проверят всички параметри за всяко устройство поотделно.Възможни действия:

Настройка на локална и желана влажност и температура
Проверка на кода за повреда - позволява лесно управление на повредите по време на работа
Проверка на нивото на водата в резервоара
Имаме показания на моментния тока на охладителя. Което е много полезено при инсталиране и за диагностициране на проблеми.
Настройките могат да бъдат направени за един единствен охладител или за група охладители в същата зона


От охладителния панел е възможно също:

Да се зададът периоди на включване и изключване в ремките на седмицата
Да се зададът функции на охладителя: да охлажда, да вентилира, да дренира, суинг функция, да се почисти
Регулиране скоростта на вентилатора и съответно на въздушния поток