Как работи? Операционния принцип на кондензационните изсушители


Системата за охлаждане на компресора е най-важната част от кондензационните изсушители. Тя дава възможност за кондензиране на парата и намаляване съдържанието на вода във въздуха. В сърцето на охладителната система се намира компресор, който компресира и изпомпва хладилния агент, принуждавайки го да циркулира из цялата система. Колкото по-високо е налягането, толкова повече нараства температурата. Компресиран хладилен агент (в газообразно състояние) е прехвърлен чрез тръба към кондензатора, където се охлажда.

Топлината на хладилния агент се получава от въздуха около топлообменника (кондензатора). Хладилния агент променя състоянието си от газ към течност поради налягането и спада на температурата. Кондензирания хладилен агент преминава през отделящ водата филтър, който абсорбира водната пара. След преминаване през филтъра, течността преминава през дросела (капилярна или разширяваща клапа), чието съпротивление на потока води до разлика в налягането, което кара хладилния агент да се разширява и изпарява. Процесът на изпаряване се извършва в изпарител.

За разлика от кондензацията, изпаряването води до спад на налягането и на температура. Благодарение на това явление, въздухът предава топлината си на хладилния агент (и позволява да се изпари). Температурата на въздуха пада под точката на оросяване, поради което излишъкът от влага кондензира по стените на кондензатора. Разширения хладилен агент се засмуква отново от компресора и целия цикъл започва отново.

В случай на работа в по-ниски температури на околната среда, водата, която се кондензира в изпарителя може да замръзне, което увеличава съпротивлението на въздушния поток в топлообменника. За да се избегне това, електронната система за контрол периодично отваря електромагнитния вентил. Това пренасочва горещия хладилен агент (в газообразно състояние) към изпарителя. Леда се размразява и се стича към резервоара.