Къде да използваме изсушител и защо?

Високата влажност на въздуха може да причини нежелани ефекти, такива като да се чустваме зле, заболявания, повреда на материали и повишена опастност от инциденти на работното място. Всичко това може да се предотврати, като намалим количеството вода във въздуха.

Изсушителите на въздуха могат да се използват в много области, най-важните са:

Осигуряване на подходящ комфорт на климата
Технологични процеси в различни отрасли на индустрията
Защита от корозия
Защита от воден кондензат
Защита от заледяване
Защита от гъбички и бактерии
Подпомагане на строителни и ремонтни дейности
Избягване на агломерация на продукти


Комфорт на климата

Освен отопляването, охлаждането и овлажняването, изсушаването на въздуха също е част от поддържането на подходящи параметри на въздуха в затворени помещения, където живеят хора или се извършват технологични процеси. Състоянието на околната среда, при което въздуха е с параметри осигуряващи доброто състояние на хората се нарича термален комфорт. Като част от цялостния климат, термалния комфорт може да бъде осигурен и чрез поддържането на подходящи нива на температурата и влажността. Изсушаването на въздуха е препоръчително, когато влажността на въздуха надвишава нивата от термалния комфорт.

Технологични процеси

Технологичните процеси в много отрасли на индустрията изискват въздуха да бъде със специфични нива на влажност, които често са доста по-ниски от обичайните. Сухият въздух често се използва за премахване на водата от произведени продукти. Някои продути могат да бъдат произведени само в атмосфера с много ниска влажност, тъй като водата може да предизивка нежелани химични реакции.

Премахването на водните пари от въздуха, също така спира развитието на бактерии и различни плесени. Поради този ефект, изсушаването на въздуха може да бъде прилагано в много производствени процеси. Изсушаването на въздуха се прилага основно във фармацията, производството на храни, строителството, електрониката и дървообработващата промишленост, както и в много други.

Предпазване от корозия

Корозията в голяма степен зависи от влажността на въздуха. Излагането на метал на въздух с влажност около 60 % причинява поява на корозионни петна. Въздухът с ниво на влажност между 60 и 100% значително ще ускори корозия. Поддържане на влажност на въздуха на нива от 45-50% защитава цветните метали от корозия.

Защита от кондензация

Кондензацията на вода се появява, когато повърхността е по-хладна от точката на оросяване на околния въздух.

Кондензацията е широко разпространен проблем при помпените станции и водоснабдителни обекти. Температурата на устройства, резервоари, тръбопроводи и други съоръжения е близо до температурата на подпочвената вода от 5 до 12 ° C.

Когато и температура на околната среда, и влажността се повишават, вода може да започне да кондензира върху такива елементи. Конденз се появява и върху стените на ледена пързалка, която се охлажда с лед.

Кондензацията на вода може да доведе до увреждане и други проблеми. Сухия въздух помага за понижаване на точката на оросяване. Това спира кондензацията на вода на нежелани места.

Защита от обледяване

Влажният въздух кара леда "да расе" в фризери, хладилници и в товарни зони. Изсушаването на въздуха защитава тези места от заледяване и ускорява процеса на извеждане на топлината от продукта (замразяване). Това намалява разходите и подобрява безопасността.

Защита от развитие на гъби и бактерии

Високата влажност на въздуха ускорява растежа на плесени, които могат да се съдържат в различни материали, може да останат там в продължение на години и да причинят вреда или загуби. Влажност на въздуха по-висока от 70% драматично ускорява растежа им, допринася за различни материални и здравни проблеми. Най-често срещани проблеми са увреждания на стени, растеж на плесени и гниене на складирани зърнени храни, фуражи и хранителни продукти.

Строителство

Водата се използва широко в строителството, главно като субстрат за хоросан, бетон, лепила и бои. Ето защо прекомерното съдържание на вода трябва да бъде отстранено от новите или обновени сгради. Това гарантира добрата изолация, устойчивост и издръжливост на слоя боя.

Агломерация

Много насипни продукти (най-вече под формата на прах) са с хигроскопични свойства. Поради влагата, материалът става на бучки и агломерирати, което има пряко влияние върху качеството и себестойността на производството. Съхраняването на влажни продукти може да предизвика усложнения. Намаляване на влажността на въздуха помага за защитата на такива продукти.

Други

Изсушаването на въздуха е полезено и в други ситуации. Едно от тях е, използването на кондензационни изсушители на места, където дрехите се сушът. Изсушителите могат да се използват в сгради, засегнати от наводнения, тъй като позволяват бързо сушене на влажни стени, независимо от времето.

Сушенето на въздуха също е от решаващо значение в климатизирани сгради с висока влажност на въздуха, като басейни, душове, лаборатории и т.н. Това помага лимит разходите за експлоатация, най-вече се дължи на възстановяване на топлинна енергия и част от водата.

Високото съдържание на вода може да се промени физичните и химичните свойства на материалите. Пипера съхраняван във влажни места, губи своята твърдост и се деформира. Някои свързващи материали и пластмаси губят свойствата си, когато са изложени на влага.

Влаго-чувствителни продукти, като например някои лекарства, могат да бъдат съхранявани само в среди с ниска влажност.