Дизелови директни отоплители

Дизеловите отоплители с директно горене са високо ефективни устройства, които осигуряват незабавно затопляне на големи обеми, там където е необходимо. Те са най-подходящи за открити или добре вентилирани пространства, като фабрики, складове или строителни обекти. Отоплителите с директно горене Master са известни както с ефективност и устойчивост, така и с лесната и безопасна употреба.