Дизелови индиректни отоплители

Дизеловите отоплители с директно горене са високо ефективни устройства, които осигуряват големи обеми от 100% чист, сух и свободен от изпарения въздух. Тези отоплители са перфектни за помещения със слаба вентилация, като магазини, тенти, места за обработка на храна и изложбени зали. Могат да се използват с гъвкави тръби, което позволява лесно отвеждане и насочване на топлия въздух.