Охладители Master

Охладителите Master охлаждат въздуха, като използват простият и естествен процес на изпаряване на водата.

Водата, която се изпомпва от резервоара чрез помпата овлажнява голям целулозен филтър, през който с помощта на високоефективен вентилатор се нагнетява въздух.

Изпаряващата се от повърхността на филтъра вода намалява неговата температура с няколко градуса, благодарение на което в помещението се доставя хладен, свеж въздух.

Охладителите Master са екологосъобразни. За осигуряването на енергоспестяващо охлаждане използват само вода и въздух. Този метод използва до 80% по-малко енергия отколкото климатиците с течен агент. Био охладителите могат да се използват вътре и извън сградите, дори при отворени прозорци и врати, като доставят свеж, филтриран въздух. Master е правилния избор за Вашите нужди от охлаждане.

Според списанието на Американската Асоциация на инженерите от областта на отоплението, хладилната техника и климатизацията (ASHRAE) изграждането и принципа на действие на изпарителните охладители предпазва от развитието и разпространението на болести, причинени от бактерията Legionella.ЕСТЕСТВЕН

ИКОНОМИЧЕН

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗЕН

УНИВЕРСАЛЕН

Тази таблица теоретично показва температурата на изходящия от охладителя въздух.
Т на изходящия въздух зависи от Т на входящия въздух и от относителната влажност.
Въведете в таблицата Т на входящия въздух и относителна влажност за да получите теоретична Т на изходящия въздух


Пример:
Температура на входящия въздух = 35°C
Относителна влажност= 30%
Температура на изходящия въздух= 26°C