Отоплители на пропан-бутан

Газовите отоплители Master осигуряват голям обем незабавна топлина. Те са много рентабилни, устойчиви и ефективни. Преносимите газови отоплители са най-подходящи за добре проветриви помещения, като строителни обекти, складове или фабрики.