Дестратификатор - вентилатор

ВЕНТИЛАЦИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА
Топлият въздух се натрупва в горната част на помещението. Таванният вентилатор Master отвежда топлия въздух в долната част на помещението, благодарение на което се спестява около 30% енергия.

ВЕНТИЛАЦИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Таванният вентилатор Master създава въздушна струя, което позволява усещането за горещина да се понижи с около 4°C. Вентилаторът подпомага работата на действащия охладител. Когато термометъра показва 27°, тогава температурата се усеща като 23°C. Идеален за влажни помещения и за елиминиране на плесен и прах.